Systémy ?ízení dle norem ISO

?kolení ISO Certifikace

Analyza GAP GHG a CHP Ově?ení

Certifika?ní orgán BSI je spoluzakladatelem globálních norem ISO. Nabízí certifikace a ?kolení v rámci systém? ?ízení pomáhá více ne? 80 000 organizacím na celém světě zvy?it jejich konkurenceschopnost na trhu.